Ännu mer ljusmanifestation

Vem lyckades med konststycket att synas på framsidan av fredagens Norrbottens Kuriren? Jo, ingen mindre än Peter Bergström, som höll tal för IOGT-NTO:s räkning i Luleå. Jag blir så glad och stolt! Hur ofta innehar IOGT-NTO förstasidan i en lokaltidning?

Visst  händer det några gånger per år, men det är lika roligt varje gång. Härligt Peter!


Talet som jag höll

På begäran lägger jag upp det tal jag höll i Flen. Se det som ett inlägg i debatten om substitutionsbehandling:


"Åhörare, vänner


Så står vi åter här igen för att tillsammans minnas narkotikans offer och de närstående som finns runt omkring. De offer och anhöriga som lidit och som lider än idag.


Och det rör sig inte om något enstaka liv under året som gått. Nej, totalt rör det sig om cirka 300 personer som dött av narkotikan. Bara under ett enda år. 300 personer ger inga stora rubriker i tidningarna. 300 personer är förstås inte jämförbart med de stora katastroferna. Inte heller med de 6000 personer som dör av en annan drog, nämligen alkohol.


Men likafullt är det ett offer som för den enskilde och dess anhöriga är helt onödigt. Det rör sig om en död person per dag. Varje dag dör någon av narkotika i Sverige. Så kan det inte få fortsätta.


Även för samhället är detta en oerhörd förlust. Trots det stora folkliga stödet för den narkotikapolitik som förs i landet dör alltså en person dagligen. Trots det stora folkliga stödet för de narkotikapolitik som förs i landet finns det i år ännu fler anhöriga till narkotikans offer än det gjorde året innan.


Det om något måste ses som ett misslyckande. Ett misslyckande för dig, för mig och för alla våra politiker.


Vad kan då göras?


Vi svenskar står generellt sett bakom den narkotikapolitik som förts i modern tid. Det ska vara svårt att börja med narkotika. Den som testar ska snabbt få hjälp. Och narkotikan ska stoppas redan vid den svenska gränsen. Den politiken har lett till att Sverige vid internationella jämförelser har långt färre personer som testar narkotika än jämförbara länder. Det är ett gott betyg. Likafullt är det en tragedi i varje enskilt fall.


Och mycket återstår att göra.


Ta metadonet till exempel. - eller subutex.


Substitutionsbehandling, som det kallas, har vuxit över tid. Tanken är god och humanitär. De som missbrukar en drog ska bli drogfria. Men verkligheten ser annorlunda ut. Även metadon och subutex måste betraktas som droger.


Målet för all substitutionsbehandling måste vara att även det medicinska bruket av narkotikaklassade läkemedel ska trappas ner och slutligen upphöra. Det kan inte vara meningen att medborgare i detta land år ut och år in fortsätter att vara beroende av en annan drog. Detta förutsätter att behandlingen sker med stor restriktivitet.


Om det ska uppfyllas innebär det att endast sjukvårdsinrättningar med specifik kompetens för beroendevård får bedriva substitutionsbehandling. Det innebär också att behandlingen endast får ske om social och psykiatrisk hjälp också erbjuds.


Hjälp, stöd och kontroll måste ingå för att bryta den kriminella livsstilen.


Det sätt som substitutionsbehandling drivs på idag kan inte få fortsätta!


För att allt detta ska förverkligas i samhället krävs att speciella insatser görs för att höja och säkerställa kompetensen inom beroendevården. Idag sköts inte detta på ett tillfredsställande sätt.


Ett annat stort problem med substitutionsbehandling är det läckage av droger som förekommer. Vi har alla läst om de läkare som skriver ut för stora doser vilka sedan hamnar i andra människors fickor. Ofta med stora pengar inblandade. Fortsatt missbruk i stora grupper sker med droger som i grunden är finansierade med offentliga medel.


IOGT-NTO kräver därför att bestämmelserna för förskrivning av narkotikaklassade läkemedel och tillsynen av densamma är så utformade att de förhindrar läckage av preparaten från vården till narkotikamarknaden.


Åhörare, vänner


Mycket återstår att göra innan vi verkligen kan säga att vi har ett narkotikafritt samhälle.


Istället för att injicera droger behöver vi injicera mod och kraft.


Mod och kraft av oss alla att säga ifrån när någon förminskar betydelsen av att ta lite hasch på en oskyldig fest - konsekvenserna av detta kan bli oerhörda och ödesdigra.


Mod och kraft hos alla våra politiker att satsa än mer pengar på förebyggande arbete i frågan. Detta trots att det kortsiktigt påverkar kommunens budget - långsiktigt kommer denna satsning att vara värd vartenda öre.


Vi är många som behöver mod och kraft. Och det är en av anledningarna till att vi återkommer hit år efter år. Det räcker nu! Låt oss denna dag minnas narkotikans offer och dess anhöriga. Och låt oss tillsammans verka för att det inte sker igen.


Tack för mig"


Ljusmanifestation med blöta fötter

Hade fått ett hedersuppdrag. Skulle tala på Flens ljusmanifestation. Vid ankomst Flen ösregnade det. Det var fackeltåg till torget. Många backar och höjder. Mycket vatten som forsade.

Efter talet - som nog var det bästa agitationstal jag hållit - var fötterna, strumporna och skorna fullkomligt genomblöta. Vad gör man? Jag köpte nya skor och strumpor. Man är ju Stockholmare. Men framförallt blir jag ynklig av blöta fötter.

Trots ösregn slöt 40 personer upp. Stämningen var härlig och de som kom kände engagemang. I Stockholm var de över 100 personer, i Boden 75. Och över hela landet skedde detta på över 30 ställen.

WFAD är över

Nu är narkotikakonferensen över. Pust. Tycker nog att det gick åt mer energi än vad som varit nödvändigt. Känner mig inte så sugen på att ordna en till inom närmaste tio åren. Inte just nu i alla fall.

Det som är inspirerande är att vi nu har skrivit under en deklaration som ska påverka FN:s kommande narkotikaresolution! Och det är flera länders ideella organisationer som står bakom.

Det andra är att vi ska bilda ett internationellt nätverk mot droger. Också spännande då vi haft stor nytta av de internationella nätverk vi har på alkoholområdet.

För övrigt är det intressant att amerikanskan som talade på slutet hela tiden talade om "kriget mot drogerna" och avslutade med "Gud välsigne er allihopa". Det är lite olika kulturer i olika länder helt enkelt. Men just därför måste vi tala med varandra över gränserna och jobba mot gemensamma mål.

Men varför åka på WFAD?

Varför ska man egentligen betala 3600 kr för att i tre dagar vara på knarkkonferensen World Forum Against Drugs i Stockholm 8-10 september? Det tar ju både tid och kostar pengar?

Tja, jag säger så här. På de 15 år jag varit med i IOGT-NTO-rörelsen har jag aldrig stött på en knarkkonferens med världens främsta föreläsare i SVERIGE. Är det utomlands är det oftast bara några som får chansen. Här kan flera komma. Och det lär dröja ytterligare tio år till nästa gång. Dessutom visar det sig att det idag är anmälda från 69 länder. Tror aldrig jag varit på en konferens i Sverige med så många länder representerade.

Så vill du också ta chansen att bli klokare på knarkfrågan så är detta tillfället.

En bra bok jag läser

MMS

En bra bok jag läser


Serveringstillstånd = livskvalité?

Tidningen Fokus har slagit till med årliga listan med bästa och sämsta kommuner att bo i. Många serveringstillstånd är för dem positivt.

Info om detta fick jag från 
stoppaalkovaldet.nu vilket i sin tur gjorde att vi gjorde en kommentar på iogt.se.

Vänstern och narkotikan

Vänsterpartiets partistyrelse har en svaghet i sin syn på narkotikan. Det står klart utifrån deras förslag att avkriminalisera narkotikabruket, eller som jag skulle välja att se det: Legalisera missbruket av narkotika. Svårt att tro att man kan bruka narkotika. Ett antal pigga motdebattörer har en bra krönika i frågan på Drugnews. Läs den!

Bloggar från Narkotikakonferens

Imorgon startar en narkotikakonferens i Budapest. Konferensen syftar till att samla in åsikter från NGO:s runt om i världen inför revideringen av FN:s narkotikaresolutioner. Vi bloggar från www.knarklobbyn.se